Konstenheten

Fastighet, stöd och service ansvarar för konstnärlig gestaltning i de lokaler som Västra Götalandsregionen bygger och förvaltar. Arbetet utförs av konstenheten som ansvarar för utveckling och förvaltning av regionens konstsamling.

Konstverket på första sidan är Getting it, using it av Cilla Ramnek. Foto Paul Björkman
konstverk av person på vägg

Konst i VGR:s miljöer

Här kan du läsa nyheter och få lära dig mer om utvalda konstverk, intervjuer med konstnärer och annat material om konsten i Västra Götalandsregionens offentliga miljöer.

blåklädd person i kulvert med konst på väggarna

Konst på din arbetsplats

Jobbar du inom Västra Götalandsregionen och vill veta mer om konst eller om hur ni kan ansöka om ny konst till din arbetsplats? Här finns den information du behöver.

tillfällig bild-dekoration

Konstplats

Konstplats är en satsning på tillfällig offentlig konst där människor rör sig. Läs mer om våra aktuella Konstplatser här.

Konstpysselbok

Barn och unga

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för konstenheten. Vill du läsa mer om vårt arbete med och för barn och unga hittar du information här.

person i munskydd justerar konstverk

Inköp av konst

Här finns information till dig som är konstnär eller verksam inom konstfältet och vill veta mer om hur konstenheten köper in verk till Västra Götalandsregionens konstsamling.

Kontakta oss

Här hittar du våra arbetsgrupper och kontaktuppgifter.

Om konstenheten

Här kan du läsa om vårt ansvar för konstnärlig gestaltning i VGR.

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss via Instagram.

Publikationer

Här har vi samlat konstguider, kataloger och annat tryckmaterial.