Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL

Bildkollage NÄL i trollhättan

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) ligger cirka fyra kilometer nordväst om Trollhättans centrum och är en del av NU-sjukvården. NÄL är i huvudsak inriktad på akutsjukvård.

Byggprojekt på fastigheten

  • Operation, tak, neonatal och solceller

    Fastighet, stöd och service har ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt igång på NÄL. Här berättar vi om respektive projekt och dess tidplan. Sedan tidigare finns en visionär fastighetsutvecklingsplan för NÄL. Nuvarande planer överensstämmer med denna.


Dan Bäckström

Fastighetsförvaltare

Telefonnummer