Sjukhus

Vi bygger nytt, bygger om och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer.

NU-sjukvården

I NU-sjukvården ingår Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, Uddevalla sjukhus och Brinkåsen vuxenpsykiatriska anläggning i Vänersborg.

Brinkåsen

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Uddevalla sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och finns på flera platser i Göteborgsområdet.

Högsbo sjukhus

Mikrobiologen

Mölndals sjukhus

Rågården

Sahlgrenska sjukhuset

Östra sjukhuset

Sjukhusen i Väster (SiV)

Sjukhusen i väster består av Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus.

Alingsås lasarett

Angered Närsjukhus

Högsbo närsjukhus

Kungälvs sjukhus

 

Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus (SkaS), finns i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.

Skaraborgs Sjukhus Falköping

Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Skaraborgs Sjukhus Mariestad

Skaraborgs Sjukhus Skövde

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) finns i Borås och Skene.

Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Södra Älvsborgs Sjukhus Skene

Övriga sjukhus

Övriga sjukhus som förvaltas av Västfastigheter är Dalslands sjukhus, Nordhemskliniken och Solhem Rehab.

Dalslands sjukhus

Nordhemskliniken

Solhem Rehabmottagning