Konst på din arbetsplats

Två personer hänger upp en tavla

Konst av hög kvalitet ska finnas hos alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Det gäller såväl allmänna utrymmen som många besöker, som kontor, mötesrum och personalmatsalar. Vårt arbete bidrar till att göra konst tillgänglig i alla människors vardag.

På alla arbetsplatser inom Västra Götalandsregionen finns det konst. Om ni har behov av ny konst så kan ni skapa ett konstärende. Tjänsten är kostnadsfri för verksamheten och finansieras via VGR.

Hur går ett konstärende till? 

 1. En verksamhet kan behöva ny konst i samband med flytt, renovering eller nybyggnation. En verksamhet kan också vilja byta ut eller förändra en befintlig konstkollektion. Lägg en beställning i Weblord för att komma igång.
 2. Konstenheten har ett kösystem för konstärenden och viss väntetid. En konsthandläggare tar kontakt med verksamhetens kontaktperson så snart arbetet kan planeras in.  
 3. Verksamhetens målgrupp samt färger, ljus och inredning med mera påverkar vilken konst som väljs ut. Konstverk från konstsamlingen tillsammans med nyinköpta konstverk utgör er nya konstkollektion.
 4. När det är dags att placera konstverken förs en dialog med verksamhetens kontaktperson. Konsthandläggaren ser till att alla konstverk monteras på ett säkert sätt. 
 5. När ett konstärende avslutas skickar konstenheten en förteckning över de konstverk som har placerats ut med information om titlar och konstnärsnamn.   

Förhållningssätt för konsten

För att konsten i Västra Götalandsregionen ska skötas på ett enhetligt sätt finns vissa förhållningssätt.  

 • Om det finns behov av att flytta på ett eller flera konstverk på en arbetsplats ska konstenheten alltid kontaktas. 
 • Om du hittar ett skadat eller undanställt konstverk ska du kontakta konstenheten. Vi renoverar, restaurerar och placerar om konstverk.
 • Om något konstverk försvinner eller blir stulet ska detta polisanmälas och anmälas till konstenheten så snart som möjligt. 
 • Konstnärens namn, titel och eventuellt fotograf ska alltid anges vid publicering av bilder på konstverk.  
 • Ibland vill patienter, anhöriga eller andra personer skänka en gåva i form av ett konstverk. Generellt tar vi inte emot sådana gåvor och man ska kontakta konstenheten om man är osäker.
 • Privata bilder får endast finnas i arbetsrum där bara personal vistas. Konstenheten hanterar och ansvar inte för dessa bilder.
 • Om någon organisation eller utställare skulle vilja låna ett konstverk ska alltid konstenheten kontaktas innan förfrågan besvaras.
Konstverket på bilden på första sidan är Plötsligt en dag av Anna Persson.  Foto: Bert Leandersson
Foto denna sida: Konsthandläggare placerar Untitled av Johan Engqvist.