Inköp av konst

Konstverk på vägg i kontorsmiljö

Västra Götalandsregionens konstsamling består av cirka 67 000 konstverk. Konstenheten utvecklar samlingen löpande genom inköp från gallerier, konsthallar och andra konstscener samt genom konstuppdrag i samband med nybyggnationsprojekt i Västra Götalandsregionen.

Inköp av enskilda konstverk

Konstenheten köper in konstverk via gallerier, konsthallar och andra utställningsplatser samt i vissa fall direkt från enskilda konstnärer. Inköpen görs till en plats eller en verksamhet där konstenheten har ett pågående ärende eller konstprojekt. Konst som köps in ska vara av nu levande konstnärer som är verksamma i Sverige eller i andra delar av Europa och hålla hög konstnärlig kvalitet. Vi förhåller oss till Konstnärernas Riksförbunds (KRO) medlemskriterier.

Det går bra att tipsa oss om aktuella utställningar genom att skicka e-post till konstenheten på konstenheten@vgregion.se.

Konstuppdrag till konstnärer

Västra Götalandsregionen avsätter upp till 1 procent av investeringskostnaden vid ny-, om- eller tillbyggnation till konstnärlig gestaltning. När konstenheten arbetar med den typen av projekt kallar vi det konstprojekt. I konstprojekt identifieras platser för konstuppdrag.

Många konstprojekt utförs på sjukhusområden och i vårdens lokaler, men vi har också konstprojekt kopplade till kollektivtrafik, skolor och andra administrativa verksamheter. 

Hur får konstnärer konstuppdrag?

Du som är verksam konstnär och intresserad av våra konstuppdrag är välkommen att anmäla ditt intresse i samband med att aktuella konstupphandlingar annonseras via upphandlingsportalen.

På vår sida Följ oss finns mer information om Aktuella konstprojekt

Konstverket på bilden första sidan är Fältstudier av Sara Nilsson. Foto: 
Konstverket på bilden är Amphitheater av Katerina Lukoshkova. Foto: Paul Björkman

Eleonora Fors Szuba

Enhetschef

Telefonnummer

Julia Lang

Koordinator

Telefonnummer