Miljöstyrning

Två gula byggnadskranar mot en blå himmel.

Vår syn på hållbarhet på FN:s 17 hållbarhetsmål, de nationella miljömålen samt Västra Götalandsregionens vision Det goda livet. Vi håller oss uppdaterade kring relevant forskning som kan utveckla vår verksamhet.

Som stöd i vårt hållbarhetsarbete finns speciellt framtagna planer och riktlinjer anpassade till verksamheten. Varje år sammanställer vi arbetet i en miljöredovisning. 

Västfastigheters miljöredovisning

Västfastigheters hållbarhetsplan

Klimat- och återbruksmål i Västfastigheters byggprojekt, färdplan 2021–2030

Västfastigheters verksamhetsplan 

Västra Götalandsregionens miljömål 2030

Västra Götalandsregionens vision

Nationella miljömål

Agenda 2030

Tekniska Krav och Riktlinjer (TKR)

Vårt arbete med planering, projektutveckling, förvaltning samt drift- och underhåll av våra fastigheter ska ske på ett hållbart sätt. Här tar vi hjälp av våra Tekniska Krav och Riktlinjer (TKR).

Certifieringar och andra verktyg

Miljöbyggnad

Vid större ombyggnationer och nybyggnationer har vi valt att miljöcertifiera våra byggnader i systemet Miljöbyggnad. Kraven som ställs på byggnaden är höga och innebär låg energianvändning, en sund innemiljö och giftfria material. Genom att leva upp till kraven kan de som beställer byggnaden garantera att huset är hållbart och hyresgästerna kan vara säkra på att de vistas i en sund miljö.

Om miljöbyggnad på Sweden Green Building Councils webbplats 

Byggvarubedömningen (BVB)

I takt med att antalet kemikalier i samhället ökar, är det viktigt att kartlägga exakt var de finns och hur vi kan undvika de som är bevisat skadliga. Vi jobbar för att bygga hus som är så fria från miljö‑ och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Vi använder oss av verktyget Byggvarubedömningen för att bedöma och kartlägga kemikalier i byggen. Där finns förteckning över byggvaror, vilka kemikalier de innehåller och var i byggnaden de finns. 

Mer information på byggvarubedömningens webbplats

KLARA

Internkontroller och inventeringar av driftkemikalier hjälper oss att skapa goda rutiner och ge en bra överblick över vilka, och hur mycket kemikalier som hanteras i vår driftverksamhet. Registreringen av kemikalierna sker i kemikalieregistreringssystemet KLARA där det bland annat finns information och säkerhetsdatablad om kemiska produkter.

Kristina Käck

Enhetschef

Telefonnummer