Göteborgs botaniska trädgård

Gestaltningsbild göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs botaniska trädgård är med sina 175 hektar en av Europas största i sitt slag. Den odlade delen upptar ungefär 40 hektar och totalt på friland och i växthus finns här cirka 16 000 arter och kulturformer.

Byggprojekt på fastigheten


Kontakt förvaltare och projektledare