Södra Älvsborgs sjukhus Skene

bildkollage Säs Skene

Södra Älvsborgs sjukhus Skene är ett sjukhus med ett operationscentrum som tar emot patienter från alla sjukhus I VGR, en vårdenhet och mottagning med inriktning urologi, kirurgi och ortopedi, ett antal specialistmottagningar, laboratorieverksamhet och radiologi. Sjukhuset är en del av Södra Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).

Martina Olsson

Fastighetsförvaltare

Telefonnummer