Bussdepåer

Kastenhof i Uddevalla

Knappt 2000 bussar används inom kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen varje dag. Antalet kommer att öka i och med kollektivtrafikens successiva utbyggnad. Vi ansvarar för förvaltning samt om- och nybyggnation av bussdepåer.

För att ta hand om och serva bussar krävs strategiskt placerade bussdepåer som minimerar avstånden för tomkörande bussar.

En bussdepå innehåller uppställningsplatser för bussar med teknisk försörjning, verkstadshall för service, reparation och underhåll, städ- och tvätthall samt kontor och personalutrymmen.

Inom Västra Götalandsregionen finns omkring 50 depåer varav fem ägs och/eller förvaltas av VGR. På lång sikt vill regionen ha eget ansvar över depåer för att säkerställa en långsiktigt hållbar kollektivtrafik med goda förutsättningar för trafikföretag att etablera verksamhet i alla delar av regionen.

Utveckling och nya projekt

Behovet av depåer är stort och för närvarande arbetar Fastighet, stöd och service tillsammans med Västtrafik och Göteborgs Stad bland annat med planering av ny bussdepå, Bussdepå Järnbrott, i Västra Frölunda.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00

Kontakt förvaltare och projektledare