Kommersiella lokaler

stenpiren

Västra Götalandsregionen hyr ibland ut delar av lokaler till externa verksamheter. Den här typen av lokaler finns bland annat i resecentrum och på sjukhus. Uthyrnings sköts av Fastighet, stöd och service.

Lokaler i kollektivtrafikens fastigheter

Under en dag reser omkring 300 000 personer med Västtrafik. Många av dessa passerar någon av regionens resecentrum. I Västra Götalandsregionen finns idag 30 resecentrum och ytterligare fem planeras. I dessa finns cirka 11 000 kvadratmeter yta som hyrs ut till kommersiell verksamhet.

Genom uthyrning av lokalerna erbjuds resenärerna service som Västra Götalandsregionen inte har möjlighet att erbjuda men som bedömts vara efterfrågat av kollektivtrafikens kunder. Att ha verksamheter med generösa öppettider ökar också tryggheten i våra fastigheter. 

Fastighet, stöd och service är som Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning ansvarig för uthyrning av de kommersiella lokalerna i Västra Götalandsregionen.

Lediga lokaler

Alingsås bussterminal

På bussterminalen i Alingsås finns nu möjlighet att hyra en lokal anpassad för caféverksamhet.

Borås resecentrum

På Borås resecentrum finns en ledig butikslokal på ca 35 kvm med tillhörande pentry, lager och toalett.

Kontakt förvaltare och projektledare