Beställning och felanmälan

Vem du ska kontakta för felanmälan i våra externt inhyrda lokaler beror på vilket typ av fel det är. Fastighet, stöd och service ansvarar för tekniska säkerhetsanläggningar som till exempel lås, larm, kallelsesignalsystem och dörrautomatik. Vid andra typer av fel, kontakta fastighetsägaren.

  • Felanmälan på tekniska säkerhetsanläggningar (TSA) som lås, larm, kallelsesignalsystem eller dörrautomatik görs till Fastighet, stöd och servicegenom vårt system Weblord. 
    Här gör du din beställning/felanmälan i Weblord
  • Alla andra ärenden felanmäls direkt till fastighetsägaren.

Fastighetsservice på vardagar

Fastighet, stöd och service kan också erbjuda fastighetsservice på vardagar (07.00-15.45) med tjänster som fastighetsägaren inte kan erbjuda.

Observera att fastighetsägarens ansvar styrs av hyresavtalet.

Felanmäla akuta fel på TSA 

Kontakta Fastighet, stöd och service kundtjänst via telefon: 010 - 441 35 00. Kundtjänst är bemannad vardagar 07.00-16.00. Övrig tid går samtal vidare till Västra Götalandsregionens växel där du ber om att bli kopplad till Fastighet, stöd och service:s driftenhet Yttre Beredskap som kan ge stöd i att lösa akut fel eller ta beslut i en akut situation.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00