Rågården

röd fasad på innergård

Rågården tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är en rättspsykiatrisk klinik i nordöstra Göteborg. Byggnaden erbjuder läkande miljöer för patienter och en kreativ miljö för personalen. Rågården uppfyller högt ställda säkerhetskrav med tillträdesskydd, områdesskydd, kameraövervakningssystem och larmsystem.