Mölndals sjukhus

bildkollage mölndals sjukhus

Mölndals sjukhus är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med över 17 000 medarbetare driver Sahlgrenska Universitetssjukhuset verksamhet i Göteborg och Mölndal: Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset med Drottning Silvias barnsjukhus, Högsbo sjukhus och Rågården.

Elarbeten på Mölndals sjukhus 2023-2024

Delar av elsystemet på Mölndals sjukhus är gammalt och behöver bytas ut. Renoveringen förs under kontrollerade former för att inte riskera ett oplanerat strömavbrott.

Bytet av elsystemet görs under 2023/2024. Arbetet påverkar enbart hus S och är indelat i flera etapper. Under arbetet krävs kortare planerade elavbrott. Då kommer elförsörjningen kopplas loss och anslutas till fristående tillfälliga skåp för elmatning. Samtliga verksamheter har genomfört inventeringar för att säkerställa att viktig utrustning/belysning inte påverkas av elavbrottet.

Elavbrotten är planerade i samråd med påverkad verksamhet. 


Rasha Aldarawsha

Fastighetsförvaltare

Telefonnummer

Linda Nilsson

Fastighetsförvaltare

Telefonnummer