Skolor

Västfastigheter förvaltar flera av Västra Götalandsregionens folkhögskolor och naturbruksskolor.