Förvaltning och kontakt

Sedan 2019 är det Fastighet, stöd och service som förvaltar resecentrum i Västra Götalandsregionen. Det innebär att det finns nya rutiner för felanmälan och nya kontaktpersoner. Frågor om kollektivtrafik hänvisas till Västtrafik. Övriga kontaktpersoner finns nedan.

Den 1 januari 2019 tog Västra Götalandsregionen/Fastighet, stöd och service över de resecentrum som tidigare ägdes av Västtrafik. Därmed flyttades även ansvar för förvaltning och underhåll till Fastighet, stöd och service. 

Sedan övertagandet har Fastighet, stöd och service och Västtrafik arbetat fram en ny rutin för felanmälan. 

Frågor om fastigheter och avtal hanteras av Fastighet, stöd och service.

Frågor om kollektivtrafik hänvisas äv till Västtrafik

 

Övriga frågor – se kontaktinformation nedan

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00

Kontakt förvaltare och projektledare