Tågdepåer

De tågdepåer som används av i dag hyrs in från olika aktörer på marknaden. Västra Götalandsregionen har en ambition att äga fler tågdepåer för att kunna möta framtidens behov av depåer på strategiska platser i regionen. Fastighet, stöd och service driver Västra Götalandsregionens arbete med tågdepåer i samarbete med Västtrafik och Trafikverket.

Tågdepåer med uppställningsplatser behövs för tvätt och sanering, reparation och service, kontor och personalutrymmen samt daglig städning.

Kapaciteten i tillgängliga tågdepåer matchar dagens behov, men i målbild Tåg 2035 definierar regionen en målbild om ett kraftigt ökat tågresande till år 2035. Det ställer högre krav på såväl infrastruktur som på kapacitet för uppställning och underhåll av tåg.

Målbild Tåg 2035 på vgregion.se

Utveckling och nya projekt

Västtrafik ansvarar för att studera det framtida depåbehovet samt att tillsammans med Västfastigheter vara en drivande part i arbetet med depåer och uppställningsplatser för kollektivtrafikens tågflotta.

Fastighet, stöd och service driver i dag ett projekt för att bygga en tågdepå i Sandbäck, Mölndal samt utreder möjligheten att utveckla befintliga depåer i Sävenäs och i Falköping.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00

Kontakt förvaltare och projektledare