Inhyrning och ombyggnation

Västra Götalandsregionens verksamheter måste ibland hitta nya eller anpassa och bygga om sina nuvarande lokaler för att de på bästa sätt ska fungera. Fastighet, stöd och service enhet för Externt inhyrda lokaler stöttar verksamheterna i dessa processer. Vi ser till att era krav tillgodoses under en ombyggnadsprocess eller genom inhyrning av nya lokaler.

Har din verksamhet behov av att bygga om era nuvarande lokaler? Här berättar vi kort om hur processen går till.  

Inför en om- eller nybyggnadsprocess görs en behovsanalys. Tillsammans med verksamheten går en lokalplanerare och/eller förvaltare på Fastighet, stöd och service igenom behoven samt reder ut möjligheter, mål, begränsningar, prioriteringar, tidsplaner med mera. Här identifieras behov – inte lösningar.

Nästa steg är att tillsammans med arkitekt och tekniska konsulter ta fram en förstudie. En arkitektritning med funktionskrav lämnas till hyresvärden för en kostnadsbedömning.

I samband med förstudien ska verksamheten göra en projektbeställning till Fastighet, stöd och service. Blankett finns under fliken projektbeställning.

När verksamheten är nöjd med utformningen av om- eller nybyggnadsprojektet görs ett förfrågningsunderlag och eventuell upphandling enligt LOU. Fastighet, stöd och service driver arbetet, men verksamheten måste ta en aktiv roll och avsätta tid för att vara delaktig i processen.

Inför och under en byggentreprenad möts fastighetsägare, byggentreprenör, Fastighet, stöd och service och representanter från verksamheten vid ett eller flera tillfällen för att alla ska vara informerade om projektet.

Tillhör du en verksamhet i Västra Götalandsregionen som hyr från en extern hyresvärd och har frågor om ett om- eller nybyggnadsprojekt? Ta kontakt med din förvaltnings lokalplanerare eller förvaltare på enheten för externt inhyrda lokaler.