Skaraborgs Sjukhus Skövde

bildkollage skaraborgs sjukhus skövde

Sjukhuset i Skövde är är det största sjukhuset inom Skaraborgs sjukhus (SkaS) och ligger i den norra delen av Skövde tätort, cirka sex kilometer från centrum. SkaS erbjuder vård inom ett trettiotal medicinska, kirurgiska och psykiatriska specialiteter. Här hittar du mer information om våra ansvarsområden på fastigheten.

Byggprojekt på fastigheten

  • SkaS Skövde, ventilation

    Sju av de äldre byggnaderna på Skaraborgs Sjukhus i Skövde kommer att få ny ventilation. Den nya ventilationen kommer att ge en energibesparing och förbättra inomhusklimatet på bland annat akutvårdsavdelningar, infektion- och labbverksamhet. Arbetet kommer att pågå 2022–2025.

  • SkaS Skövde solcellspark

    Över delar av parkeringsytorna och på flera tak har vi installerat solceller. Våra 10 250 kvadratmeter solceller producerar nu omkring 1 109 megawattimmar el per år. På parkeringsplatserna har vi satt upp flera laddstationer för elbilar.

  • SkaS Skövde mottagningsblocket

    Vi planerar tillsammans med Skaraborg sjukhus en omfattande ombyggnation av huvudentrén och de i mottagningslokaler som ligger i anslutning till denna. Ombyggnationen är en viktig del i den PCB-sanering som vi gör på sjukhuset.


Malin Thilander

Fastighetsförvaltare