Att jobba hos oss

Inom Västra Götalandsregionen finns möjlighet att arbeta med de lokaler och byggnader som används av de regionala verksamheterna inom sjukvård, skola och kollektivtrafik. Inom förvaltningen för Fastighet, stöd och service finns möjlighet att arbeta som drifttekniker, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare, projektledare, tekniska förvaltare och ingenjörer.

Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "Det goda livet". Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas.

Våra anställningsvillkor ger dig trygghet och goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.

Dina förmåner

Som anställd har du flera förmåner som är gemensamma för alla anställda i Västra Götalandsregionen.

Förmåner i Västra Götalandsregionen

Goda möjligheter till utveckling

I organisationen finns många utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med din chef planerar ni för din utveckling framåt. Det kan till exempel handla om vidareutbildningar, erfarenhetsutbyten och karriärutveckling både inom och mellan olika yrkesroller.

Vi har karriärutvecklingsmodeller för fyra av våra yrkesroller. De visar hur du kan utvecklas i din yrkesroll, från nybörjare till expert.

Du ska känna dig trygg och självständig i din yrkesutveckling så att du har möjlighet att utvecklas, ta ansvar och dela din kompetens med andra. Med hjälp av de olika nivåerna kan du se var du befinner dig nu, vilka karriärvägar som finns framöver och planera för hur du ska utvecklas i ditt yrke.

I din kompetensutvecklingsplan planerar du och din chef för din fortsatta karriär  utifrån både dina och verksamhetens förutsättningar och behov.

Karriärutvecklingsmodeller

Må bra på jobbet

Vi är måna om att våra medarbetare mår bra och trivs på arbetsplatsen. Genom att arbeta med att skapa tillit och utveckla såväl ledarskap som medarbetarskap, bygger vi en socialt hållbar arbetsmiljö. När vi mår bra och trivs når vi våra mål!

Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier

Vi arbetar för att vår arbetsmiljö ska vara fri från diskriminering och trakasserier. Hos oss råder nolltolerans mot diskriminering, kränkningar och trakasserier.

Mångfald är en tillgång

För oss är det viktigt att ta tillvara på den mångfald av kompetens och erfarenhet som finns hos våra medarbetare. Vi ser mångfald som en tillgång och som ett sätt att skapa en kreativ och utvecklande arbetsmiljö.