Barn och unga

konstpysselbok

Barn och ungas rätt att ta del av konst och kultur har hög prioritet inom Västra Götalandsregionen. Att uppleva konst utvecklar och uppmuntrar barn och unga att analysera sin omgivning och uttrycka sina åsikter. En viktig del i vårt arbete är därför att ge barn som besöker våra lokaler tillgång till konst.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för konstenheten, och vi arbetar ofta i offentliga miljöer där barn och unga är patienter eller besökare. Sedan FN:s barnkonvention blev svensk lag har detta arbete fått ett ökat fokus.

Konstenhetens arbete med barn och unga 

Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt för att undersöka hur vi kan inkludera barn och unga i arbetet med konst i miljöer där barn och unga rör sig. Ett exempel är vårt samarbete med en skola i Mariestad, där barn i olika åldrar har bjudits in till kreativa lektionsupplägg där de får kommentera på, samtala och uttrycka sig kring konstverk från konstsamlingen.  

Konstenheten tar också fram konstpedagogiska och förmedlande material som ska vägleda barn, unga och deras anhöriga att ta del av konsten som finns i Västra Götalandsregionens offentliga miljöer. 

Ser du något konstverk där du är just nu? är en konstpedagogiskt guide som också går att sätta upp som en affisch. Här finns texter, information och frågor man kan ställa sig när man möter ett konstverk. Ett sätt att starta upp tankar och samtal kring konstverket och den egna upplevelsen.  

Det går att ladda ner och skriva ut guiden genom att klicka på den här länken. 

Eleonora Fors Szuba

Enhetschef

Telefonnummer

Emelie Storm

Projektledare/konst

Telefonnummer

Jane Ahnland Rosenlind

Projektledare/konst

Telefonnummer