Resecentrum och hållplatser

Angered resecentrum

Miljöerna som möter kunder inom kollektivtrafiken ska vara funktionella och attraktivt utformade. Som besökare ska du känna dig trygg och säker, samtidigt ska det finnas bra och praktiska lokaler för den personal som har ett resecentrum som sin arbetsplats.

Vi äger och förvaltar Västra Götalandsregionens resecentrum. Dessa hyrs och används av bland andra Västtrafik. De är arbetsplatser för hyresgäster, trafikföretag och förvaltare samt knut- och mötespunkter för resenärer i kollektivtrafiken.

All om- och nybyggnation av resecentrum sker i samverkan och dialog mellan Fastighet, stöd och service, Västtrafik och andra aktörer inom kollektivtrafiken inom regionen.

Hållplatser

Vi ansvarar även för underhållet av Västtrafiks hållplatser i hela Västra Götalandsregionen.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00

Kontakt förvaltare och projektledare