Tekniska säkerhetsanläggningar (TSA)

Fastighet, stöd och service har ansvar för tekniska säkerhetsanläggningar i lokaler som Västra Götalandsregionen hyr av externa fastighetsägare. Det underlättar, avlastar och ökar servicenivån för förvaltningar som har verksamheter i inhyrda lokaler och stärker Västra Götalandsregionens gemensamma säkerhetsarbete

Vad är tekniska säkerhetsanläggningar?

Tekniska säkerhetsanläggningar är de tekniska system som säkerställer att rätt personer kommer in i fastigheten och att uppmärksamhet påkallas ifall något oönskat inträffar. Det kan till exempel handla om inbrottslarm, passersystem, överfallslarm och interna kallelsesystem.

Vad innebär förändringen för förvaltningar och berörda bolag?

Övertagandet innebär att Fastighet, stöd och service nu ansvarar för drift och underhåll av befintliga säkerhetssystem och även för installationen av nya säkerhetssystem.

Felanmälningar, beställningar och frågor som rör TSA ställs direkt till Fastighet, stöd och service.

Säkerhetssystem som ägs av fastighetsägaren kommer inte Fastighet, stöd och service att ansvara för men Fastighet, stöd och service kommer att vara ett stöd i dialogen med fastighetsägaren ifall något inte fungerar som det ska.