Tillgänglighetsredogörelse

Fastighet, stöd och service , en del av Västra Götalandsregionen, står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur https://www.vastfastigheter.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

vastfastigheter.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vastfastigheter.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Du kan också skicka e-post till fastighetstodservice.kommunikation@vgregion.se

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten till vastfastigheter.se kan du göra en anmälan till myndigheten för digital förvaltning via ett formulär på deras hemsida.

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängliga. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn

Generellt

 • Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
 • Det finns bilder med text som saknar alternativtext.
 • Det finns filmer som saknar syntolkning.
 • Det finns filmer som saknar textning.
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
 • Det finns rubriker som är felformaterade eller i ologisk ordning.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Det finns sidor där navigering och menyer inte är konsekvent.
 • Sida "Lediga jobb" innehåller ett plug-in från tredje part. Fältet för att avgränsa sökningen efter kommun är inte tillgänglig.  

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

Generellt

 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Det finns sidor där språket är svårt att begripa.
 • Det finns sidor där navigering och menyer inte är konsekvent.

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

Generellt

 • Det finns filmer som saknar textning.

Problem vid nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

Generellt

 • Sida "Lediga jobb" innehåller ett plug-in från tredje part. Fältet för att avgränsa sökningen efter kommun är inte tillgänglig.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Generellt

 • Det finns dokument med infografik som inte går att avkoda utan färgseende.

Hur vi testat webbplatsen 

Löpande kontroller av tillgängligheten på vastfastigheter.se görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Webbplatsen publicerades den 6 april 2017

Senaste bedömningen gjordes den 21 november 2023

Redogörelsen uppdaterades den 11 januari 2024.