Konstplats

tillfällig bild

Konstplats är konstenheten Västra Götalandsregionens satsning på tillfällig offentlig konst där människor rör sig.

På utvalda platser där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet visas nu Konstplats. Först ut är byggplank vid Östra sjukhuset i Göteborg.

Projektet skapar möjlighet att visa mer konst, från fler konstnärer och med kortare processer, i det offentliga rummet. Konsten görs tillgänglig i alla människors vardag.

Konstenheten arbetar för att bidra till en god offentlig miljö i Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer sker vid sjukhus, vårdcentraler, tandvårdskliniker, resecentrum och annan regional verksamhet.

I uppdraget ingår att sprida kunskap om konstens betydelse för den offentliga miljön och att genom inköp stimulera konstlivet i Västra Götaland. Konstenheten är en av landets största inköpare och förvaltare av konst. 

Konstplatser

Vid byggområdet för ny vårdbyggnad neonatal och förlossning på Östra sjukhuset, Göteborg visar vi från hösten 2023 verk av Erica Jacobson.