Spårvagnsdepåer

Spårvagnsdepå

För att spårvagnstrafiken ska fungera i Göteborg krävs ett bra nätverk av spårvagnsdepåer. På depåerna sköts skötsel och underhåll av spårvagnar, där finns också personalutrymmen, verkstäder och uppställningsplatser.

Till och med år 2019 ägdes samtliga spårvagnsdepåer av Göteborgs Stad, men från och med år 2020 lämnas ansvaret för förvaltning av fastigheterna över till Fastighet, stöd och service.

Fastighet, stöd och service förvaltar och renoverar vid behov fastigheterna så att de fungerar och är anpassade till den fordonsflotta som trafikerar spårvagnsnätet i Göteborg.

Utveckling och nya projekt

Fastighet, stöd och service samarbetar med Västtrafik vad gäller arbetet med spårvagnsdepåerna. Tillsammans med Västtrafik arbetar vi strategiskt och operativt för att garantera att spårvagnstrafiken har de depåer som krävs för de satsningar som görs på spårvagnar i framtiden.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00

Kontakt förvaltare och projektledare