Organisation och verksamhet

Fastighetsförvaltningen i Västra Götalandsregionen är en del av uppdraget som förvaltningen Fastighet, stöd och service har.

Förvaltningen arbetar med fastighet, stöd och service inom Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår fastighetsförvaltning, projektledning, underhåll och drift av lokaler samt administrativt stöd och servicetjänster för regionens alla verksamheter.

Förvaltningen kommer också arbeta med utveckling, effektivitet och skalfördelar inom organisationens ansvarsområden.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Verksamhetschef


Förvaltningschef
I-Or Berglund

Besök

Besöksadress

Östergatan 1
462 34 Vänersborg

Postadress

Fastighet stöd och service
Regionens hus
462 80 Vänersborg