Upphandlingar och planerade projekt

Här hittar du information om hur du lämnar in anbud på ny- och ombyggnationer enligt Lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingssystemet med förfrågningsunderlag, som du når via länken nedan, innehåller alla Västra Götalandsregionens upphandlingar. Våra upphandlingar är märkta med "Fastighet, stöd och service" eller "FFSS". 

Hämta förfrågningsunderlag