Regionens hus Skövde

regionens hus Skövde

Regionens hus i Skövde ligger mitt i stan intill resecentrum och högskolan. Huset ägs av Hemsö fastighets AB med Västra Götalandsregionen som största hyresgäst. Här arbetar ca 400 medarbetare från tolv förvaltningar och bolag.

I Regionens hus i Skövde arbetar medarbetare från Folktandvården, Habilitering och hälsa, Koncernkontoret, Naturbruksförvaltningen, Närhälsan, Patientnämndernas kansli, Fastighet, stöd och service, Revisionsenheten, Stiftelsen Skaraborgsinstitutet, Västarvet, Försörjningsförvaltningen och Västtrafik AB.

Vi bygger hållbart

Förutom samordningsvinsterna förväntas det nya huset ge ökad miljöhänsyn, ökat kollektivt resande, främja nya arbetssätt och öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft som arbetsgivare.

Huset är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld vilket innebär låg energiförbrukning och en sund innemiljö.