Hyreskontrakt

Hyreskontrakt för externt inhyrda lokaler tecknas mellan fastighetsägare och verksamhet, alltid i samråd med Fastighet, stöd och service.

Enheten Externt inhyrda lokaler sköter all förhandling med hyresvärden, granskar förslag till hyreskontrakt samt godkänner dessa utifrån lagkrav och riktlinjer före beslut och undertecknande.

Fastighet, stöd och service bevakar uppsägningstider och skickar löpande ut listor över uppsägningsbara hyreskontrakt.

Alla kontrakt finns sökbara i diariet. Behöver du hitta ditt hyreskontrakt sök på ortsnamn, adress eller fastighetsbeteckning.

Här söker du efter kontrakt i diariet