Externt inhyrda lokaler

Inom område Fastighetsförvaltning på Fastighet, stöd och service finns enheten Externt inhyrda lokaler. Vårt uppdrag är att stötta verksamheter som hyr lokaler från externa fastighetsägare med allt från hyresfrågor till hjälp i samband med om- eller nybyggnadsprocesser. Lokalfrågor ska alltid lösas i samråd med  Fastighet, stöd och service.

Detaljbild på ritning och träklossar.

Beställning och felanmälan

Fastighet, stöd och service ansvarar för tekniska säkerhetsanläggningar som till exempel lås, larm, kallelsesignalsystem och dörrautomatik. Vid andra typer av fel, kontakta fastighetsägaren.

Detaljbild av två händer med pennor som pekar på ett papper.

Blanketter och länkar

Här finns ett bibliotek med dokument för dig som är hyresgäst i externa lokaler. Hittar du inte det du söker – ta kontakt med den som är ansvarig för ditt område.

Exteriör av Regionens hus i Skövde.

Hyreskontrakt

Hyreskontrakt för externt inhyrda lokaler tecknas mellan fastighetsägare och verksamhet, alltid i samråd med  Fastighet, stöd och service.

Illustration av arbetsprocess.

Inhyrning och ombyggnation

Regionens verksamheter måste ibland hitta nya eller anpassa och bygga om sina nuvarande lokaler för att de på bästa sätt ska passa. Vi stöttar verksamheterna i dessa processer.

Närbild på händer som håller i en smartphone.

Kontakt

Vid frågor om externa lokaler kontakta i första hand din fastighetsförvaltare. Är du osäker på vem din kontaktperson är eller inte har någon kontaktperson, kontakta våra assistenter för hjälp.