Hållbarhet

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Vi bygger och förvaltar fastigheter för alla olika verksamheter i Västra Götalandsregionen och vårt arbete påverkar många människors vardag och miljö. Som en stor och ledande aktör har vi ett ansvar att vara en föregångare i arbetet för ett mer hållbart samhälle – idag och i framtiden. Miljön i och omkring fastigheterna ska fungera för verksamheten över tid.

Vita moln på en blå himmel

Klimat

Vår verksamhet påverkar miljön, inte minst när vi bygger nya hus. Vi fokuserar vårt arbete där vi påverkar mest. Till exempel materialval, energianvändning och transporter.

Flera rader med solpaneler på sedumtak

Energi

Våra fastigheter står för en stor del av Västra Götalandsregionens totala energianvändning. Till 2030 ska vi halvera den. Därför står minskad energianvändning högt upp på vår agenda.

Detaljbild på grenar med gröna löv.

Våra gröna miljöer

Genom att utforma utomhusmiljöerna kring våra fastigheter på bästa sätt kan vi skapa en inkluderande, säker och hälsofrämjande omgivning som är bra för både människan och miljön.

Två byggnadskranar mot blå himmel

Miljöstyrning

Vår syn på hållbarhet grundar sig på regionala, nationella och internationella målsättningar för en mer hållbar framtid.