Spårvagnsdepå Ringön

Språvagnsdepå Ringön

På ett 100 000 kvadratmeter stort område på Ringön bygger Västra Götalandsregionen Spårvagnsdepå Ringön. Här blir det plats för uppställning av spårvagnar som inte är i trafik och plats för reparation och städning samt underhåll och service av spårvagnarna.

Idag finns det fyra spårvagnsdepåer i Göteborg.

Behovet av ytterligare depåkapacitet är fortfarande stort med hänsyn till dagens spårvagnsflotta och ökar i takt med att nya spårvagnar tas i trafik. Utöver kapacitetsbehovet behövs en spårvagnsdepå på Hisingen för att minska risken av påverkan på spårvagnstrafiken vid eventuella störningar på Hisingsbron.

Spårvagnsdepå Ringön har byggts i två etapper. I etapp ett ingår en servicebyggnad och 15 uppställningsplatser med skärmtak som väderskydd.

I etapp två byggs uppställningsplatser för 71 spårvagnar, verkstäder och servicehallar.

Spårvagnsdepå Ringön färdigställdes i mars 2024.

Entreprenör etapp två: Skanska

Tidplan

Etapp ett: Byggstart april 2019, klart juni 2020.

Etapp två: Planering och projektering 2019–2020.
Byggstart hösten 2020, färdigställande våren 2024.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00

Kontakt förvaltare och projektledare