Övriga projekt

Ibland genomförs större eller mindre projekt i våra samhällsfastigheter som påverkar dig som reser med kollektivtrafiken. Vid behov kan information och/eller frågor och svar finnas publicerade här.

Även om det inte finns någon information här kan mindre renoveringar och reparationer pågå runt om i Västra Götalandsregionen.

Har du frågor om ett pågående projekt påverkar din resa. Vänd dig i första hand till Västtrafiks kundtjänst