Resecentrum Haga

Fastighet, stöd och service projekterar för nytt resecentrum ovanpå Västlänkens mittentré på Station Haga. Resenärsservice kombinerat med väntytor skapar en välkomnande miljö för Västtrafiks och Västlänkens resenärer.

När Västlänken byggs i Göteborg uppstår ökat behov av resenärsservice. För att möta effektmålen i Västsvenska paketet, där bland annat förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet är ett av målen, planerar och projekterar Fastighet, stöd och service för ett drygt 700 kvadratmeter stort resecentrum (inklusive källare). Byggnaden är varsamt inpassad i den vackra parkmiljön, och kommer upplevas som en del av platsen.

Service till resenärerna kommer att erbjudas i form av väntytor, kioskbutik, och café. Byggnaden planeras stå klar i samband med Västlänkens invigning i december 2026.

Tidplan

Nuvarande skede: detaljprojektering färdigställd, planering för upphandling pågår.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00

Kontakt förvaltare och projektledare