Tågdepå Sandbäck

Västra Götalandsregionen planerar inför byggnation av Tågdepå Sandbäck i Mölndal. Satsningen är en del i regionens arbete för att öka tågresandet och behövs för att kunna ta hand om den utökade tågflotta som kommer att trafikera regionen i framtiden.

Västra Götalandsregionen har som mål att öka tågresandet i regionen, Målbild Tåg 2035. Det ställer krav på såväl infrastruktur som en förbättrad kapacitet för uppställning och underhåll av tåg. Som ett led i detta ska Västra Götalandsregionen bygga en ny tågdepå, Tågdepå Sandbäck, i samband med nya uppställningsspår på samma plats.

Tågdepå Sandbäck kommer bestå av städhall, tvätthall och personalbyggnad med tillhörande spår. Arbetet med planering av projektet Tågdepå Sandbäcks anläggning pågår sedan 2018 med avsikt att påbörja byggnation under 2025.

I nära samarbete med Trafikverket

Arbetet med den nya tågdepån drivs i samarbete med Trafikverket som samtidigt kommer att bygga nya uppställningsspår, Uppställningsspår Pilekrogen.

Det är Trafikverket som samordnar järnvägsplanen för både Uppställningsspår Pilekrogen och Tågdepå Sandbäck.

Mer information om samrådshandlingen för järnvägsplanen hittar du på Trafikverkets webbsida. Mölndals Stads arbete inom området hittar du på Mölndals stads webbplats.

Tidplan

Ansvar för området

År 2018 tecknade Trafikverket, Mölndals Stad och Västra Götalandsregionen en avsiktsförklaring avseende planläggning och byggnation av spår för omloppsnära uppställning samt städ- och tvättfunktioner i Sandbäck, Mölndal.

Ansvarsfördelning inom Västra Götalandsregionen

Inom Västra Götalandsregionen är det styrelsen och förvaltningen för Fastighet, stöd och service som ansvarar för kollektivtrafikens fastigheter. I uppdraget ingår ny- och ombyggnation samt drift av bland annat stationer och depåer. Västtrafik är trafikhuvudman och ansvarig för kollektivtrafiken i länet. Ansvaret för Tågdepå Sandbäck flyttades från Västtrafik till Västfastigheter 1 januari 2019.

Så kan det se ut när Tågdepå Sandbäck är klar

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00

Kontakt förvaltare och projektledare