Resecentrum Korsvägen

gestaltningsbild resecentrum korsvägen i mörker

Fastighet, stöd och service projekterar för nytt resecentrum ovanpå Västlänkens mittentré på Station Korsvägen. Resenärsservice kombinerat med väntytor skapar en välkomnande miljö för Västtrafiks och Västlänkens resenärer.

När Västlänken byggs i Göteborg uppstår ökat behov av resenärsservice. För att möta effektmålen i Västsvenska paketet, där bland annat förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet är ett av målen, planerar och projekterar Västfastigheter för ett drygt 1 100 kvadratmeter stort resecentrum centralt på Korsvägen.

Service till resenärerna kommer att erbjudas i form av väntytor, kioskbutik, café samt en Västtrafikbutik för kundservice och biljettförsäljning. Byggnaden planeras stå klar i samband med Västlänkens invigning i december 2026.

Tidplan

Nuvarande skede: detaljprojektering

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00

Kontakt förvaltare och projektledare