Nyheter

Nyheter

 • Publicerad:
  Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs den 4 juni

  Tisdagen den 4 juni mellan klockan 06.10 och 11.30 kommer Västfastigheter vid Södra Älvsborgs Sjukhus att prova våra reservkraftssystem för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el funktionerna vid sjukhuset.

 • Publicerad:
  Brandlarmsprov SÄS Borås vecka 22

  Under vecka 22 kommer Västfastigheter utföra kvartalsprov på brandlarmscentraler inom sjukhuset. Vi vill med detta meddelande förbereda er på störningar som ringande klockor, stängda branddörrar och blinkande lampor i samband med kvartalsprovet.

 • Publicerad:
  Brandlarmsprov på Alingsås lasarett onsdag 22 maj

  Onsdagen den 22 maj kommer Västfastigheter vid Alingsås lasarett att utföra brandlarmsprov mellan klockan 07:00 till 14:00.

 • Publicerad:
  Samarbete gav ökad kunskap om luftflöden

  Vilken miljöpåverkan ger det att ventilera bort risk för smittspridning i vårdlokaler? Hur påverkar det energianvändning och inomhusklimat i byggnaden? Och vad kostar det? Chalmers tekniska högskola släppte i dagarna rapporten ”Luftflöde i vårdlokaler – med ett fastighetstekniskt perspektiv”, som svarar på just dessa frågor.

 • Publicerad:
  Stor trafikomläggning på Sahlgrenska sjukhuset  

  6 maj görs en omfattande trafikomläggning på Sahlgrenska sjukhuset. Den innebär stora förändringar i tillgängligheten på sjukhustomten. Patienter och besökare med möjlighet att resa kollektivt uppmanas att göra det.  

 • Publicerad:
  Konst och vård i sammanflätning på Högsbo närsjukhus

  I konstprojektet Högsbo närsjukhus har sex konstuppdrag har färdigställts hösten 2023. Konstuppdragen är en del av den 1% investering som tillskrivs byggprojekt i Västra Götalandsregionen.

 • Publicerad:
  Konst och vård i sammanflätning på Högsbo närsjukhus

  I konstprojektet Högsbo närsjukhus har sex konstuppdrag har färdigställts hösten 2023. Konstuppdragen är en del av den 1% investering som tillskrivs byggprojekt i Västra Götalandsregionen.

 • Publicerad:
  Järnvägsplanen för uppställningsspår Pilekrogen ute på granskning

  De färdiga förslagen för Pilekrogen uppställningsspår ställs nu ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Klicka för att gå till Trafikverkets nyhet.

 • Publicerad:
  Med miljön i fokus är stommen klar på Bussdepå Järnbrott

  Sedan ett drygt år tillbaka bygger VGR en ny bussdepå i Järnbrott. En viktig milstolpe som nåtts i projektet är att stommen, alltså själva konstruktionen av väggar, tak och golv, nu är klar – med positiva effekter för miljön.

 • Publicerad:
  Trygghetsvandring Högsbo sjukhustomt i februari

  Den 28 februari genomförde Fastighet, stöd och service en trygghetsvandring i utemiljön på Högsbo sjukhustomt.

 • Publicerad:
  Utökat reservkraftsprov vid Alingsås lasarett genomförs torsdagen den 28 mars efter ombyggnad av elsystemet

  Torsdagen den 28 mars mellan klockan 05:00 till 07:00 kommer Västfastigheter vid Alingsås lasarett att prova reservkraftssystemen för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el-funktionerna.

 • Publicerad:
  Spårvagnsdepån på Ringön klar för att ta emot spårvagnar i Göteborg

  Sedan våren 2019 har vi byggt en ny spårvagnsdepå på Ringön. Och nu är arbetet klart!Med den nya depån kan spårvagnar underhållas på Hisingen i Göteborg, vilket inte varit möjligt tidigare. Med depån ökar kapaciteten och robustheten för hela spårvagnstrafiken.

 • Publicerad:
  Brandlarmsprov på SÄS Borås vecka 10

  Under vecka 10 kommer driften utföra kvartalsprov på brandlarmscentraler inom sjukhuset. Vi vill med detta meddelande förbereda er på störningar som ringande klockor, stängda branddörrar och blinkande lampor i samband med kvartalsprovet.

 • Publicerad:
  Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs tisdagen den 5 mars

  Tisdagen den 5 mars mellan klockan 06:10 till 07:10 kommer driften på SÄS Borås att prova reservkraftsystemen för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el-funktionerna.

 • Publicerad:
  1, 2, 3 gräv! Dags för första spadtag på Botaniska

  I veckan var det dags för första spadtag för nya växthus och besökscentrum i Botaniska trädgården. Stefan Danielsson, Helen Persgren och Håkan Andersson höll i både tal och spadar.

 • Publicerad:
  Till dig som använder Parkera VGR och har ett betalkort som snart går ut

  Om du använder Parkera VGR och ditt betalkort snart går ut, är det viktigt att du agerar nu. Kundtjänsten på Fastighet, stöd och service vill meddela alla användare som har ett betalkort vars giltighetstid snart går ut och har en pågående prenumeration som automatiskt förnyas att de behöver göra två viktiga saker.

 • Publicerad:
  Första spadtaget för nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård

  Tisdag den 30 januari 2024 bjuder vi in till ett första spadtag för nya växthus och besökscentrum i Botaniska trädgården i Göteborg. På plats kommer du bland annat ta del av första spadtaget samt få möjlighet att ställa frågor kring de nya växthusen och besökscentrum. Varmt välkommen!

 • Publicerad:
  Uppställning av paviljonger vid Bruna stråket

  Inför kommande byggprojekt placeras nya paviljonger ut vid Bruna stråket, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Paviljongerna kommer användas till mottagningar och som administrativa lokaler.

 • Publicerad:
  Konst medan du väntar

  Under hösten 2023 färdigställdes och invigdes ett antal konstverk på Skaraborgs sjukhus Skövde. Två av dem är installerade i väntrumsmiljöer och i korridorer som binder väntrummen samman inne på akuten, radiologin och kirurgin. Båda konstnärerna har arbetat med uppdragen sedan 2019 i ett nära samarbete med konstenheten, verksamheten och byggprojekt.

 • Publicerad:
  Nytt utseende på vastfastigheter.se

  Innehållet på webbplatsen vastfastigheter.se är det samma som tidigare, men utseendet är ett annat.

 • Publicerad:
  Parkeringsinformation Högsbo sjukhus/Högsbo Närsjukhus

  Västfastigheter bygg och förvaltning meddelar att du som personal tillsvidare kommer att kunna parkera också på plan 1 i det nybyggda parkeringshuset vid Högsbo sjukhustomt, det vill säga mittenplan i parkeringshuset. Åtgärden är fortsatt tillfällig.

 • Publicerad:
  Information kring cykelparkeringar och cykelbatterier

  Västfastigheter bygg och förvaltning har uppdaterat sin information kring planerad utbyggnad av förvaringsskåp för litiumjonbatterier samt planering av utbyggnad av säkra cykelparkeringar vid regionens fastigheter.

 • Publicerad:
  En energisatsning utöver det vanliga i Skövde

  Genom att lagra värme och kyla i ett naturligt grundvattenmagasin kommer Västra Götalandsregionen kunna minska sina energikostnader på Skaraborgs sjukhus. Nu är arbetet i full gång och planen är att anläggningens ska tas i bruk under 2024.

 • Publicerad:
  Sahlgrenska sjukhuset - tillfälliga bakjoursparkeringar

  Västfastigheter bygg och förvaltning informerar om tillfälliga bakjoursparkeringar.

 • Publicerad:
  Nya fasader på Östra sjukhuset i Göteborg

  I östra Göteborg bland tallar och björkar tornar det upp sig i sin 1970-talsskrud: Östra sjukhuset. Nu pågår flera stora fasadrenoveringar för att ta sjukhuset in i framtiden.

 • Publicerad:
  Nomineringar till Vårdbyggnadspriset till VGR

  Två projekt från Västra Götalandsregionen är nominerade till årets vårdbyggnadspris. Ett pris som uppmärksammar goda exempel inom arkitektur och innovativa vårdmiljöer.

 • Publicerad:
  Vi har fått Skövde kommuns Stadsbyggnadspris!

  Under morgonen blev det klart att det nya psykiatriblocket som vi byggt på Skövde sjukhus har vunnit Skövde kommuns Stadsbyggnadspris 2023.

 • Publicerad:
  Ny fas för arbetet med nya växthus och besökscentrum på Botaniska trädgården

  Arbetet inför bygget av nya växthus och besökscentrum på Göteborgs botaniska trädgård har varit igång länge. I början av september skrevs kontrakt med entreprenören Peab och nu går arbetet in i en ny fas med tidplaner, planering, etablering, rivning och byggnation.

 • Publicerad:
  Vinnare arkitekttävling Wieselgrensplatsens närsjukhus

  Göteborgs Stad arbetar nu fram en detaljplan för Wieselgrensplatsen. Samtidigt har Västra Götalandsregionen genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningar och kostnader kopplat till ett eventuellt nytt närsjukhus. I dag tillkännagavs vinnaren av arkitekttävlingen – Gröna samband, ritat av Wingårdhs arkitekter AB, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S och Sydväst arkitektur och landskap.

 • Publicerad:
  Kvarglömda handskar — Ett nytt konstverk utplacerat vid Stenpirens resecentrum i Göteborg

  Den 13 april utplacerades ett nytt konstverk i Stenpirens resecentrum i Göteborg. I vänthallen möts nu resenärer av ett par handskar i bemålad gjuten aluminium. — Tanken är att knyta an till den gamla sjöfartsindustrin i hamnen, men också till fenomenet att resenärer ibland glömmer sina handskar i vänthallen. Det säger Oskar Kardemark, konsthandläggare på konstenheten, som valt ut konstverket till platsen.

 • Publicerad:
  Nu börjar vi bygga ny bussdepå i Göteborg

  Bussdepå Järnbrott kommer att bli ett viktigt nav för kollektivtrafiken i Göteborg. När den står klar 2025 kommer depån rymma omkring 100 bussar.

 • Publicerad:
  Trångt på Sahlgrenskatomten och ändrad framkomlighet på tomten Östra sjukhuset

  Information om trafiksituation och framkomlighet på Sahlgrenska- och Östra sjukhuset

 • Publicerad:
  Välkommen till ett första spadtag för nya förlossnings- och neonatalhuset på Östra sjukhuset i Göteborg

  Fredagen den 24 mars bjuder vi in till ett första spadtag för ny vårdbyggnad för förlossning och neonatalsjukvård på Östra sjukhuset. På plats kommer du bland annat ta del av första spadtaget för den nya byggnaden, samt få möjlighet att ställa frågor kring det nya huset.

 • Publicerad:
  Välkommen till ett första spadtag för Axevalla Hästcentrum

  Fredag den 21 oktober, 9.30–11.00, bjuder Västfastigheter och Naturbruksförvaltningen in till ett första spadtag för byggnationen av Axevalla Hästcentrum utanför Skara.

 • Publicerad:
  Snart dags för upphandling inför nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård

  Nya växthus med besökscentrum ska byggas för att säkra Botaniskas unika växtsamlingar och stärka trädgården som besöksmål året runt. Inom kort publiceras upphandlingen för projektet.

 • Publicerad:
  Nu närmar sig byggstart för Axevalla Hästcentrum

  Nu är det klart att det blir Novab AB som får uppdraget att bygga Axevalla Hästcentrum tillsammans med Västfastigheter och Naturbruksförvaltningen. Nu väntar en tids projektering innan spaden sätts i marken under 2022.

 • Publicerad:
  Prestigefullt arkitekturpris till Drottning Silvias barnsjukhus

  Drottning Silvias barnsjukhus är utsett till vinnare i European Healthcare Design Awards i kategorin Interior Design and the Arts. Utmärkelsen är ett bevis på att barnsjukhuset inspirerar och bidrar globalt till utvecklingen av innovativa och kreativa vårdmiljöer.

 • Publicerad:
  Halvtid – men ingen vila – för arbetet med spårvagnsdepå Ringön

  Arbetet med spårvagnsdepå Ringön går framåt och nu har arbetet kommit halvvägs. Nu väntar ett och ett halvt år av arbete innan det är dags för de första spårvagnarna att rulla in i februari 2024.

 • Publicerad:
  Stolthet i luften när ny vårdbyggnad psykiatri invigdes i Skövde

  I juni var det officiell invigning av ny vårdbyggnad psykiatri på Skas i Skövde. Tillsammans med verksamheten har Västfastigheter skapat en byggnad som är byggd med största hänsyn för såväl patienter som personal. In i minsta detalj finns en tanke kopplad till trivsel, trygghet och säkerhet. Allt utformat med en naturlig och tidlös estetik.

 • Publicerad:
  Halveringsmålet för energianvändning är nått på SÄS

  Som första akutsjukhus i Västra Götalandsregionen har Södra Älvsborgs sjukhus i Borås nått en utmanande gräns för energiförbrukning. För 2021 landade de under 137 kilowattimmar per kvadratmeter – det innebär att de har nått halveringsmålet för energianvändning.

 • Publicerad:
  En procent avsätts till konstnärlig gestaltning

  I februari fattade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen beslut om att anta principen att 1 procent av investeringsbeloppet i samband med regionala nybyggnadsprojekt avsätts till konstnärlig gestaltning.

 • Publicerad:
  Korrigering av uppgifter i samband med brandincident på Östra sjukhuset

  Natten till måndag 31 januari uppstod en mindre glödbrand där en spisplatta hettat upp/antänt brännbart material i köket på en avdelning på Östra sjukhuset. Personalen på sjukhuset hanterade händelsen på ett mycket bra sätt och släckte i enlighet med utbildning och rutiner.

 • Publicerad:
  Begränsad tillgänglighet i Botaniska trädgården 27 december

  Den 27 december pågår tunga arbeten i Botaniska trädgården som en del i arbetet med att bygga nya växthus och besökscentrum. Under dagen kommer delar av parken stängas av på grund av en tung transport.

 • Publicerad:
  Ny detaljplan – ett viktigt steg för Sahlgrenska Life

  Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har antagit ny detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan. Beslutet är ett viktigt steg för att förverkliga Sahlgrenska Life – en av Sveriges största satsningar på life science.

 • Publicerad:
  Västfastigheter bygger värmeåtervinningssystem på Mölndals sjukhus

  Fastighetsnämnden har beslutat om ett nytt värmeåtervinningssystem till Mölndals sjukhus. Genom att säkerställa en fortsatt god försörjning av kyla och värme, bidrar det nya systemet till att uppnå Västra Götalandsregionens långsiktiga energimål.

 • Publicerad:
  Lekfullt möte med konst på Drottning Silvias barnsjukhus

  Planeringen har pågått i nästan tio år, men nu är allt klart. Västfastigheters konstprojektledare Eleonora Fors Szuba känner sig glad över att den konst som är placerad i den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg lever upp till de önskemål som funnits med under hela arbetet.

 • Publicerad:
  Lekfull och fantasieggande konst på Drottning Silvias barnsjukhus

  Planeringen har pågått i nästan tio år, men nu är allt klart. Västfastigheters konstprojektledare Eleonora Fors Szuba känner sig glad över att den konst som är placerad i den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus lever upp till de önskemål som funnits med under hela arbetet.

 • Publicerad:
  Färdiginstallerad konst på Kungälvs sjukhus

  Sommaren 2021 kom de sista konstverken på plats vid den nya vårdbyggnaden på Kungälv sjukhus. Totalt har fem konstnärer haft konstuppdrag på sjukhuset och skapat konstverk specifikt utifrån vårdbyggnaden och den verksamhet som bedrivs där.

 • Publicerad:
  Tiotusentals åtgärdade hinder i regionens lokaler

  Västfastigheter har slutredovisat projektet Enkelt avhjälpta hinder (EAH). Ett projekt beslutat av Regionstyrelsen med syfte att tillgängliggöra regionens lokaler för personer med funktionsnedsättning. Sedan starten 2016 har tiotusentals hinder åtgärdats som till exempel höga trösklar, tunga dörrar och dålig belysning.

 • Publicerad:
  Vi bygger om för framtiden i Botaniska trädgården

  Den 25 maj kom ett efterlängtat besked från byggnadsnämnden – Västra Götalandsregionen har fått bygglov för satsningen på nya växthus och besökscentrum i Botaniska trädgården i Göteborg. – Det är verkligen på tiden att verksamheten får ändamålsenliga lokaler så att de kan fortsätta utveckla och hålla trädgården i toppklass, säger Susanna Cassberg, fastighetsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

 • Publicerad:
  Skaraborgs Sjukhus i Skövde får geoenergianläggning

  Efter ett beslut i Fastighetsnämnden har Västfastigheter fått i uppdrag att genomföra en energiinvestering på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Genom att installera en geoenergianläggning som förnyelsebar energikälla kommer sjukhusets behov av köpt energi minska avsevärt.

 • Publicerad:
  Ny metod stöttar i arbetet med att bygga lagom stora lokaler

  Ett av Västfastigheters uppdrag handlar om att säkerställa lokalförsörjningen för Västra Götalandsregionen. Det handlar både om att använda ytorna effektivt och säkerställa tillgången till bra lokaler för framtiden. – För att kunna göra det måste vi ha bra verktyg för att förstå hur lokalerna används, säger Roger Olausson, fastighetschef område Väst.

 • Publicerad:
  HDK-Valand satsar på kurs om konst och hälsa

  Nu har ansökan öppnat till en kurs inriktad på konst i vårdmiljöer på HDK-Valand i Göteborg. Kursen riktar sig till konstnärer och till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. Konstenheten på Västfastigheter är en av de aktörer som bjudits in som föreläsare.

 • Publicerad:
  Renovering och modernisering i full gång på NÄL i Trollhättan

  Västfastigheter har ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt igång på NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan. Neonatal byggs ut, operationslokalerna moderniseras och byggs om och taket renoveras.

 • Publicerad:
  Fokus på flexibilitet i ny mottagningsbyggnad på Östra sjukhuset i Göteborg

  Redan hösten 2022 kommer Östra sjukhusets nya Mottagningsbyggnad att stå klar. Fastigheten byggs för att kunna anpassas efter olika typer av verksamheter och kommer att ge goda förutsättningar inför kommande om- och nybyggnationer på området.

 • Publicerad:
  Spårvagnsdepå Ringön – för stabilare kollektivtrafik på Hisingen

  Västfastigheter fortsätter nu arbetet med att bygga spårvagnsdepå Ringön. I januari 2021 startar etapp 2 i projektet. Nu byggs en drifthall och en verkstadsbyggnad samt en spåranläggning med omkring 600 meter spår. Arbetet är en del i Västra Götalandsregionens satsning på en förbättrad kollektivtrafik.

 • Publicerad:
  Västfastigheter får klartecken för investeringar vid Axevalla Hästcentrum

  Regionfullmäktige har fattat beslut om att ställa sig bakom investeringen i nya lokaler vid Axevalla Hästcentrum. Beslutet innebär att Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter nu får klartecken att köpa mark vid travbanan Axvall utanför Skara, för att på uppdrag av naturbruksförvaltningen bygga nya skolbyggnader.

 • Publicerad:
  Patienten i fokus under renovering av Alingsås lasarett

  Det har gått fem år sedan spaden sattes i marken för en om- och tillbyggnation av Alingsås lasarett. Och även om verksamheten hade en smyginvigning redan för ett år sedan är det först nu som Västfastigheter bedömer arbetet som färdigställt.

 • Publicerad:
  Klart för inflyttning i nybyggd del av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg

  Nu är det snart dags för inflyttning. Den 33 000 kvadratmeter stora tillbyggnaden av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg är klar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter har under drygt tio år arbetat tillsammans med målet att skapa ett av Europas modernaste barnsjukhus.