Optimalt inomhusklimat till en låg energianvändning

Publicerad:

Den värma årstiden är här. Då är det dags för oss som arbetar med drift av fastigheter att byta fokus. Nu är det dags att kyla ner istället för att värma upp.

Oavsett om det är sommar eller vinter strävar vi efter att skapa ett så bra inomhusklimat som möjligt i relation till energianvändning. Vårt ansvar är nämligen både att hålla ett gott inomhusklimat och bidra till Västra Götalandsregionens mål om en halverad energianvändning till 2030. 

Från värme till kyla

När temperaturen börjar stiga under senvåren skiftar fokus från uppvärmning till kylning. Till viss del behöver en fastighet följa utetemperaturen så att inte skillnaden är onödigt eller obehagligt stor.

- Det går åt mycket energi för att kyla fastigheter så en bra balans är viktigt också ur energisynpunkt, säger Martin Jansmyr, områdeschef med ansvar för energifrågor.

För att pressa ner energianvändningen (och kostnaderna) ytterligare bygger Västra Götalandsregionen nu återvinningssystem med säsongslagring på flera större sjukhustomter. Det innebär att vi kan ta tillvara överskottsvärme i en byggnad och flytta till en annan där det finns värmebehov. Vi kan också spara överskottsvärme från sommaren och nyttja den på vintern.

Halveringsmålet är inom räckhåll

2011 fattade regionens politiker beslut om att VGR ska halvera energianvändningen till år 2030 jämfört med 1995. Det innebär en resa från 275 till 137 kWh per kvadratmeter och år i användning av el, värme och kyla. 2023 var energianvändningen 152 kWh per kvadratmeter, ett resultat som gör att VGR är i toppen bland landets regioner.

- Under 2024 går vi sannolikt under 150 kWh per kvadratmeter, en milstolpe på resan. Det visar att vi i VGR genom ett långsiktigt arbete bidrar till att energin som finns tillgänglig i samhället räcker till mer, säger Martin Jansmyr. 

Alla kan bidra till minskad energianvändning. Och där är alla verksamheter som använder VGR:s lokaler viktiga. På intranätet under rubriken Varje kilowattimme (kWh) räknas går det att läsa mer om energispartips och VGR:s energi och miljöarbete. Där har vi också samlat de förvaltningsspecifika rutiner som finns för energieffektivisering.