Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs den 4 juni

Tisdagen den 4 juni mellan klockan 06.10 och 11.30 kommer Västfastigheter vid Södra Älvsborgs Sjukhus att prova våra reservkraftssystem för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el funktionerna vid sjukhuset.

Tisdagen den 4 juni cirka klockan 06.10 startar vi reservkraftssystemen. Apparater och utrustningar som är anslutna till avbrottsfri kraft (brunmärkta el-uttag) får inget elavbrott.

OBS! Kontrollera att viktiga apparater är anslutna till avbrottsfri kraft.

Senast klockan 11.30 kopplas den ordinarie elförsörjningen in igen. Reservkraftsprovet berör alla byggnader inom sjukhusområdet Borås.

Då funktionsproven genomförs kommer Tekniska avdelningen att vara bemannad. Vid felanmälan eller akut händelse ring 033-6161000.

Vid frågor kontakta:

Zoran Culjak Telefon 033-616 4675
Dick Ludvigsson Telefon 033-616 4674
Johathan Nyberg Telefon 033-616 4671
Kundmottagningen Telefon 010-4413500, knappval 2