Med miljön i fokus är stommen klar på Bussdepå Järnbrott

Uppdaterad:
Publicerad:

Sedan ett drygt år tillbaka bygger VGR en ny bussdepå i Järnbrott. En viktig milstolpe som nåtts i projektet är att stommen, alltså själva konstruktionen av väggar, tak och golv, nu är klar – med positiva effekter för miljön.

I och med att konstruktionen är klar kommer arbetet framöver främst att handla om invändiga arbeten, det vill säga inomhusväggar, el och teknik, verkstadsplatser för bussarna med mera. 

- Vi har ett gott samarbete med entreprenören som bygger bussdepån, och håller tidplanen som det ser ut just nu, säger Emma Westerberg, projektledare för byggnationen av bussdepå Järnbrott på VGR. 

En viktig del i arbetet med den nya bussdepån är att se vilka möjligheter som finns att minska miljöpåverkan. Det görs genom att till exempel välja grön betong istället för traditionell betong, använda återvunnen cellplast och välja armering med lägre co2-värde. Inom projektet görs även andra saker, så som att användas regnvattentank för att reducera mängden vatten som Göteborgs Stad behöver rena. 

- Det är viktigt att vi har med oss miljöaspekten när vi bygger. Åtgärderna som vi gjort så här långt har bidragit till att vi sparat nästan 640 ton CO2-ekvivalenter*, säger Emma Westerberg. Det blir intressant att se hur långt vi nått när vi är klara. 

*640 ton CO2-ekvivalenter motsvarar att en medelstor bil med fossilt drivmedel kör cirka 83 varv runt jorden. 

Korta fakta

När bussdepån är klar vid hösten 2025 kommer den att kunna ta emot 100 elbussar, och vara 45 000 – 50 000 kvadratmeter stor. Byggnaden byggs för att nå kraven för Miljöbyggnad Silver.