Wieselgrensplatsens närsjukhus

Kvällsbild - förslag på gestaltning av byggnad vid en vägkorsning

Västra Götalandsregionen har genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningar och kostnader kopplat till ett eventuellt nytt närsjukhus. Samtidigt arbetar Göteborgs Stad med en detaljplan för området.

I samarbete med Göteborgs Stad utlyste Västra Götalandsregionen i november 2022 en arkitekttävling för att ta fram förslag på gestaltning av Wieselgrensplatsens närsjukhus inklusive de närliggande offentliga rummen.

I början av maj 2023 utsågs Gröna samband, ritat av Wingårdhs arkitekter AB, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S och Sydväst arkitektur och landskap som vinnare av tävlingen. 

Under 2023 väntas Regionstyrelsen fatta beslut om den fortsatta inriktningen för Wieselgrensplatsens närsjukhus.

Juryns utlåtande

Inlämnade tävlingsförslag

Gröna samband – Anbudsgivare Wingårdh arkitektkontor AB

Närheten – Anbudsgivare Henning Larsen

Kur-Hub – Anbudsgivare AW2 Architects Oy

Med öppna armar – Anbudsgivare Liljewall arkitekter AB