Framgångsrik renovering av operationssalar

Publicerad:
En grupp med byggprojektpersoner står i grupp och pratar, i förgrunden skymtas en operationssal
Under torsdagen, den 4 juli, hölls slutbesiktning för de renoverade operationssalarna samt den nybyggda hybridsalen på NÄL. En slutbesiktning som gick igenom i princip utan anmärkningar.

Efter fyra års arbete närmar sig nu det omfattande renoveringsprojektet med operationssalar på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) sitt slut. Nu står sju helt renoverade operationssalar samt en ny hybridsal, toppmodern i sitt slag och en av få i regionen, klara för användning.

Hösten 2020 upptäcktes en vattenläcka i taket på de gamla operationssalarna, vilket ledde till en akut stängning. På mycket kort tid projekterades och byggdes operationsmoduler utanför ordinarie verksamhet. Johan Höglund, områdeschef för sjukhusfastigheter, berättar: 

  Vi satte igång under ganska panikartade omständigheter när vi upptäckte en vattenläcka i lokalerna. Men tack vare snabb handling och inköp av moduler kunde sjukhusets operationsverksamhet fortgå utan större påverkan.  

Projektet har involverat renovering och sanering av operationssalarna där gynkorridoren renoverades först, följt av kirurgkorridoren. Under 2022 togs beslut om att också expandera med en hybridsal, vilket är en operationssal där både operation och röntgen kan utföras samtidigt. 

Stort projekt med många utmaningar 

Projektet har stött på flera utmaningar, som besvärlig grundläggning och komplexa installationer. Arbetet genomfördes dessutom mitt under den pågående pandemin, vilket medförde extra utmaningar i form av pandemirestriktioner, ökade materialpriser och inflation. Ulf Andersson projektledare från PE Teknik & Arkitektur, är stolt över projektet: 

Trots alla utmaningar har sammanhållningen och framåtandan i projektgruppen varit stark, med stort fokus på hög kvalitet och god ekonomi. Resultatet har verkligen överträffat förväntningarna, där tidsplanen hållits och kostnaderna dessutom hamnat under budget. Samarbetet med NU-sjukvårdens representanter och de tekniska förvaltarna på Västfastigheter bygg & förvaltning har också fungerat utmärkt – en stor eloge till alla inblandade! 

Under hela projektets gång har logistik och verksamhet pågått parallellt på ett effektivt sätt, vilket säkerställt att sjukhusets drift inte påverkats mer än nödvändigt. Henrik Larsson, platschef NCC Building Sweden, är också nöjd över projektet: 

 – Renoveringen har genomförts under pågående verksamhet, där sjukhus- och byggverksamhet pågått sida vid sida. Förutsättningen för ett framgångsrikt resultat bygger på en god dialog och ömsesidig förståelse för projektets behov och förutsättningar. Vi har skapat ett lag där alla har delat samma bild och har dragit åt samma håll. Därför har vi återigen levererat ett lyckat sjukhusprojekt. 

Slutbesiktning med blanka papper 

De olika delarna har färdigställts löpande genom åren och 4 juli hölls slutbesiktningen för hela projektet. Besiktningen gav i princip inga anmärkningar. Färdigställandet av mark- och parkmiljön utanför planeras vara klart i augusti 2024. Johan Höglund avslutar:  

– Tillsammans med NCC och hyresgästen har sjukhuset gått från att upptäcka takläckage i operationssalarna till att nu stolt kunna presentera sju helt renoverade operationssalar, samt en ny hybridsal som är toppmodern i sitt slag och en av få i regionen. Med tanke på alla utmaningar vi haft i projektet känns detta såklart väldigt bra!