Besöksparkering Skaraborgs Sjukhus Skövde

Här hittar du information om besöksparkering på Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift".

Avgifter

  • 5 kronor per timme. Gäller alla dagar, dygnet runt.
  • 25 kronor per dygn. Gäller alla dagar.
  • 100 kronor per vecka.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00