Reservkraftsprov 2024

Om det skulle bli strömavbrott från det vanliga elnätet finns det backup-kraft som tar över för att se till att viktig utrustning i olika verksamheter och fastigheter får fortsatt el. Vi provar regelbundet att dessa backup-system startar och fungerar som de ska. Under tiden proven körs och efter det initiala strömavbrottet, är om inget annat meddelas elförsörjningen tillräcklig.

Kvartal 1

  • Tisdag 20 februari, klockan 6–7, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2

  • Tisdag 16 april, klockan 6–10, kort strömavbrott vid start.

  • Tisdag 18 juni, klockan 6–7, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 3

  • Tisdag 20 augusti, klockan 6–7, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4

  • Tisdag 15 oktober, klockan 6–10, kort strömavbrott vid start.
  • Tisdag 17 december, klockan 6–7, kort strömavbrott vid start.

Närmare information kommer inför varje prov.  Fler prov kan tillkomma. 

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00