Besöksparkering Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Här hittar du information om besöksparkering på Skaraborgs Sjukhus Lidköping.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift".

Avgifter

  • 5 kronor per timme. Gäller alla dagar, dygnet runt. 
  • 25 kronor per dygn. Gäller alla dagar. 
  • 100 kronor per vecka. 

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00