Reservkraftprov 2024

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftsanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten. Följande datum kommer Fastighet, stöd och service köra reservkraftsprov i Lidköping, vilket kan innebära ett kort strömavbrott vid start.

Förbered er på ett avbrott klockan 06.00 eller möjligtvis flera korta avbrott klockan 6.00—07.00.

  • 13 mars med avbrott klockan 06.00.

  • 12 juni med avbrott klockan 06.00.

  • 11 september med avbrott klockan 06.00.

  • 11 december långtidsprov med avbrott klockan 06.00—10.00.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00