Cykelparkering

På flera av våra sjukhus finns så kallade säkra cykelparkeringar för personal. Begreppet ”säker cykelparkering” innebär att du kan parkera din cykel i ett låst utrymme där bara du med passerkort kan komma in.

Idag finns cykelrum placerade på Östra sjukhus i nya parkeringshuset. Cykelrummet finns i bottenplan för att det ska vara lätt att nå för dig som cyklar.