Besöksparkering Östra sjukhuset och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Här hittar du information om besöksparkering vid Östra sjukhuset och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift". 

Observera att besöksparkeringen (P1) vid Apoteket är avstängd för upprustning hösten 2024-våren 2025. Mer information finns på projektsida upprustning parkering.

Avgifter

  • 15 kronor per timme. Gäller alla dagar.
  • 75 kronor per dygn. Gäller alla dagar.
  • 300 kronor per vecka i p-husen vid Smörslottsgatan.

I det gamla parkeringshuset (infart från Remissvägen) kan besökare parkera på plan 1-4. 

Karta

Karta över besöksparkeringar

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00