Beställning och felanmälan

Använd vårt beställningssystem Weblord vid felanmälan eller beställning. I Weblord kan du sedan bevaka de felanmälningar och beställningar som du gjort. Vid akuta ärenden, ring alltid in din anmälan.

Här gör du din beställning eller felanmälan i Weblord

Externt inhyrda lokaler

Gäller ditt ärende en externt inhyrd lokal? Felanmälan avseende lås, larm, kallelsesystem, passagesystem eller dörrautomatik ska alltid ske till Fastighet, stöd och service. Vid andra fel kontaktar du fastighetsägaren.

Information om beställning och felanmälan för externt inhyrda lokaler

Beställning av skyltar 

Västra Götalandsregionen (VGR) har en egen skyltenhet i Göteborg. För att vara heltäckande och kunna erbjuda skylttjänster till hela VGR finns förutom den egna enheten även upphandlade externa leverantörer. Du beställer dina skyltar i vårt beställningssystem Weblord.

Mer information om beställning av skyltar

Anmälan av konstärende 

Verksamheter inom Västra Götalandsregionen kan anmäla behov av konst i samband med att verksamheten ska flytta, renovera eller bygga nytt. En verksamhet kan också vilja ha förändring av en konstkollektion som redan finns, återlämna eller anmäla att något konstverk är skadat.

Konsten är kostnadsfri och hanteras av konstenheten. Anmälan sker via vårt beställningssystem Weblord.

Mer information om anmälan av konstärende

Beställ inlogg till Weblord

Innan du kan beställa via Weblord behöver du beställa inloggningsuppgifter av oss. Tänk på att inloggningsuppgifterna gäller per ansvarsnummer och inte är personliga. 

Beställ inloggning i Weblord

Så här använder du Weblord

I Weblord kan du följa dina tidigare beställningar och felanmälningar. Tänk på att göra en order per beställning/felanmälan. Vad även noga med att lämna aktuella kontaktuppgifter så att vi lätt kan komma i kontakt med rätt person.

Användarmanual Weblord

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00