Beställning av skyltar inom VGR

Västra Götalandsregionen (VGR) har en egen skyltenhet i Göteborg. För att vara heltäckande och kunna erbjuda skylttjänster till hela VGR finns även upphandlade externa leverantörer.

Så här beställer du skyltar    

Du beställer dina skyltar via vårt beställningssystem Weblord.

När du gjort din beställning säkerställer Skyltenheten att skyltarna tillverkas enligt VGR:s riktlinjer och anvisningar. Om du vill kan vi eller vår externa leverantör besöka dig för att gå igenom beställningen på plats.

När skyltförslaget är klart skickas det till dig i pdf-format via mejl. Vi skickar även ett kostnadsförslag om du vill. När förslaget godkänts kommer vi överens om en leveranstid. Räkna med att större projekt tar längre tid.

Kundtjänst

Telefonnummer

Kontor: 010-441 35 00